Chirurgia

Chirurgia

Oferujemy usługi z zakresu chirurgii stomatologiczne:

  • Podnoszenie zatoki szczękowej (sinus-lift) metodą zamkniętą oraz otwartą
  • Ekstrakcje zatrzymanych zębów oraz ósemek
  • Usuwanie torbieli korzeniowych
  • Odsłanianie zatrzymanych zębów dla potrzeb ortodontycznych